Piping


Wilton Leaf #75

Wilton Leaf #75

$3.10

Wilton Open Star Tip #14

Wilton Open Star Tip #14

$3.55

Wilton Open Star Tip #32

Wilton Open Star Tip #32

$4.15

Wilton Open Star Tip #363

Wilton Open Star Tip #363

$5.00

Wilton Open Star Tip 17

Wilton Open Star Tip 17

$3.40

15% OFF RRP $4.00
Wilton Open Star Tip 20

Wilton Open Star Tip 20

$3.40

15% OFF RRP $4.00
Wilton Open Star Tip 22

Wilton Open Star Tip 22

$3.70

18% OFF RRP $4.50
Wilton Open Star Tip No 16

Wilton Open Star Tip No 16

$4.15

Wilton Open Star Tip No 18

Wilton Open Star Tip No 18

$4.15

Wilton Petal Tip #101

Wilton Petal Tip #101

$3.50

Wilton Petal Tip #102

Wilton Petal Tip #102

$4.00

Wilton Petal Tip #103

Wilton Petal Tip #103

$3.70

Wilton Petal Tip #104

Wilton Petal Tip #104

$4.15

Wilton Practice Board Set

Wilton Practice Board Set

$21.80

17% OFF RRP $26.20
Wilton Round Tip #1

Wilton Round Tip #1

$4.15

Wilton Round Tip #10

Wilton Round Tip #10

$3.90

Wilton Round Tip #3

Wilton Round Tip #3

$3.75

Wilton Round Tip #4

Wilton Round Tip #4

$4.15

Wilton Round Tip 301

Wilton Round Tip 301

$3.10

Wilton Ruffle Tip 353

Wilton Ruffle Tip 353

$5.00

9% OFF RRP $5.50
Wilton Triple Star Tip

Wilton Triple Star Tip

$7.90

12% OFF RRP $9.00